Thore Soneson produktion är ett enmansföretag där jag arbetar med kommunikation – med manusarbete, dramaturgi och konstnärlig filmproduktion, som skribent och redaktör. >>>
Thore Soneson production -
a one-man company where I work with communication – manuscripts, dramaturgy and artistic filmproduction, as a writer and editor. >>>

on Facebook #thoson on twitter Thore Soneson blogg Medieman On VImeo on Linkedin

SOCIETY ACTS THE MODERNA EXHIBITION

 


Dokumentation och intervjuer med kuratorerna Andreas Nilsson och Maija Rudovska -
visas i utställningen THE SOCIETY ACTS på Moderna Museet Malmö.
(13) min
>>>

TEXTER / ARTIKLAR / BLOGGAR / TANKAR / REFLEKTIONER >>>

KONSTMARATON på VENEDIG BIENNALEN 2013 ----- >>>
ATLETISKT ----- >>>

MEDIA / ART >>>
SPEED / LOOP / ABC / THE STORY OF A / MEMORY MEDIAPROJEKT / index

#01memory >>>
Visuellt experiment, visuella essäer som undersöker kopplingar mellan minnet och verklighetens resebilder.

”A series of ten short movies, a personal fragmented journey. The project is part of an ongoing investigation of memory models.” >>>

FILM / MANUS >>>
IN SEARCH OF THE MILITANT CODE /  

Ett kortfilmsprojekt som utspelar sig i en 3D animerad stad, blandar realistiskt berättande med animerade scenerier. En fejkad dokumentär
i mediernas verklighet. >>>
A short narrative fiction set in a 3D animated town, a mixed media video based on scenarios from the animated world Abadyl. A mockumentary set in a mediated reality. >>> 

 

Ett urval av mina filmproduktioner finns på VIMEO:
Find a selection of my movie clips on VIMEO:

Som musikvideon "SPÅR" av Staffan Hellstrand + novellfilmen MAN + infofilmen TÄNK OM! >>>

ON VIMEO
Staffan Hellstrand Spår
"SPÅR" av Staffan Hellstrand


"En kväll får han ett brunt kuvert i brevlådan, bilder på en naken, död ilandfluten kvinna. Han identifierar platsen, en pir vid småbåtshamn, ovetande bevakas han av civilklädd polis, fotograferas."

ur synopsis till spelfilmen NEMESIS


   
SAMARBETE PARTNER / NETWORK

Journey to Abadyl
En medieproduktion med performance, publikinteraktion och dynamiska nya medier.
PRAMnet
is a multidisciplinary network for media arts professionals involving technology developers, researchers and artists.


Journey to Abadyl
   
   
KONTAKT/CONTACT 
 

THORE SONESON
manusförfattare / skribent / producent /
scriptwriter / mediaproducer / director /

frågor / inquiries
t.soneson[at]gmail.com

mobil 0734 339222
cell +46 734339222


THORE SONESON / CV

   

uppdaterad 2014 01 21

| #till sidtopp / to top