JOURNEY TO ABADYL
Under 2015 - 2018 var detta projekt en del av det europeiska forskningsprojekte The People´s Smart Sculpture genom Digital Design programmet på Högskolan Kristianstad. Projektet avslutades med interaktiva performance och utställningar april 2017 i samarbete med Kristianstad Konsthall.
Appen Wanderlost skapad av interaktionsdesigner Magnus Wallon på DoFi.se, videovandringar av Bombina Bombast och VR verket Genius Loci  av Thore Soneson på Kristianstad konsthall var del av detta konst/kulturprojekt >>>
Scroll down for info in english >>>

PERFORMANCEPROJEKTET / JOURNEY TO ABADYL

PRESENTATION
Under 2015 - 2018 var  Journey to Abadyl en del av det europeiska forskningsprojektet The People´s Smart Sculpture genom Digital Design programmet på Högskolan Kristianstad.

Det konstnärliga, nordiska nätverket PRAMnet  (Practice driven Research in Art and new Media)    samarbetade under åren 2006 - 2009 kring research för en innovativ spetsproduktion – Journey to Abadyl (JTA) - en performance föreställning med publikinteraktion och förproducerat narrativt innehåll i form av rörliga medier, text, ljud och ljus.

Projektets långsiktiga plan var och är fortfarande att sätta upp en serie mindre demo/produktioner under en tre-årsperiod för att utforska berättelser, tekniker och uttryck i det dynamiska, mediala nya rummet. Dessa mindre produktioner skall generera ny kunskap och nya uttryck, de skall bestå av TRE ben - ett konstnärligt utforskande - en research- och forskningsdel - en teknisk utvecklingsdel. Dessa mindre produktioner skall vara publika, alltså kunna visas upp och testas av i ett offentligt sammanhang, på mindre konsthallar, i ett museum och/eller som utställning / eventform. Slutmålet för denna process är att iscensätta performanceprojektet Journey to Abadyl, en storskalig multimediaföreställning tänkt att iscensättas i ett cirkustält eller en större mässhall.

Journey to Abadyl / bakgrund
Under 2008 fick PRAMnet bidrag från Kulturkontakt Nord för att utveckla ett multimedie- performanceprojekt med arbetstitel Cube-X. Inom ramen för detta förprojekt genomfördes seminariet WIREFRAME i Köpenhamn med nordiska deltagare, samt projektutveckling och research av PRAMnet medlemmar. Arbetet ledde fram till en utökad projektbeskrivning - Journey to Abadyl - en medieproduktion med performance, publikinteraktion och dynamiska nya medier. Research publikationen Journey to Abadyl finns att ladda ned som pdf-fil här - /pdf_artiklar_texter/JOURNEY_NY.pdf

Om Abadyl
I Abadyl är den övergripande idén att i grupp utforska en komplex, fiktiv digital värld, en miljö som inbjuder till deltagande i olika former. Abadyl har under de senaste åren utvecklats till en detaljerad men fortfarande öppen plattform för att i scenarieform stödja och inspirera de inbjudna och tillfälliga deltagarna och medskaparna av The city of Abadyl med att agera i denna fiktion och på det sättet skapa nya artefakter och kunskaper.   

PRAMnet är ett nätverk med fokus på interaktiva nya medier, de aktiva består av forskare, konstnärer, dramaturger, scenografer och medieproducenter som samarbetar i en rad olika narrativa projekt.

Bakgrund PRAMnet
Under 2005 skapade en grupp professionella aktörer från konst och teknikområdet i Malmö och Köpenhamnsregionen nätverket PRAMnet – Practice driven Research in Art and new Media. PRAMnet är en processorienterad plattform för att gemensamt utforska konceptuella frågeställningar med tvärkonstnärligt fokus.

Vi har sedan dess arbetat för att utveckla PRAMnet vidare tillsammans med forskare och andra yrkesgrupper som är forskningsinriktade och interdisciplinärt verksamma inom områdena för konst, teater, animation, drama, datavetenskap, interaktionsdesign, elektronik och spelutveckling.

Nordiskt nätverk
PRAMnet erhöll 2006 bidrag från Nordisk Kulturfond för att etablera ett nordiskt nätverk för elektronisk konst och performance där man också arbetade forskningsbaserat. Detta gjorde det möjligt att fördjupa och konkret etablera ett sådant. Medlemmar av PRAMnet deltog i konferensen SENSOUS KNOWLEDGE vid Konsthögskolan i Bergen 2006 med flera presentationer av arbetsmodeller för praktiskt baserad forskning. Flera av Pramnets medlemmar har sedan tidigare erfarenheter från forkningsprojekt inom detta område på EU nivå.

Vid ett nätverksmöte med Crucible Studios vid University of Art and Design i Helsinki 2006 påpekades nödvändigheten av nära koppling mellan media produktion, teknisk utveckling och teoretiskt baserad research inom det tvärkonstnärliga fält som möjliggjorts av nya digitala medier. Konkreta produktionsprojekt som leder till ökad kunskap och utveckling inom området behövs för att fördjupa kunskapen kring narrativa, digitala medier.

Nordiska samarbetsprojekt
Ett konkret resultat av dessa nätverksdiskussioner är samarbetet mellan PRAMnet och researchers på CRUCIBLE STUDIOS och MEDIA LAB i Helsinki där arbete bedrivits i projektet PRAMbase.org. Ett annat exempel på utbyte av kunskap och samarbete kring en konstnärlig produktion är PRAMnet medlem Jette Lunds samarbete med professor Karen Kipphoff på Konsthögskolan i Bergen i projektet Floating Characters, ett multimediaprojekt som utforskar gränserna mellan de visuella digitala medierna och performance konst.

Under perioden 2005-2008 har medlemmar i PRAMnet i sina individuella konstnärliga verksamheter bland annat producerat den interaktiva videoskulpturen EMOTIONAL FISH, på Warehouse9 i Köpenhamn och samarbetat kring narrativ utforskning av filmmediets vidgade uttrycksformer i filmprojektet IN SEARCH OF THE MILITANT CODE med digital 3D scenografi och video. ABADYL i sin webbaserade form visades på File2006 i Sao Paulo i Brasilien. I en demo setup kallad WUNDERKAMMER arbetade vi med rumslig interaktion och motion tracking i samarbete med Do-Fi.

© PRAMnet september 2009 - 2015

Thore Soneson / Michael Johansson
t.soneson@gmail.com / mxsichael@gmail.com

In english /

The upcoming three years 2015-2017 Kristianstad University, HKR, will be one of twelve project partners in the EU-financed The People’s Smart Sculpture”. “The overall aim is to explore and document new strategies for involving digital media and Information and Communication Technologies in the development of usercentered culture.”

Journey to Abadyl / http://abadyl.com/blog/2015/10/09/journey-to-abadyl/

Where there is architecture there is nothing else. And this “Nothing else” is spreading. The built buildings, the laid out streets and marked out parking spaces are not just taking place, they take over the place.”

To encounter today’s European urban complexity means to integrate diverse forms of cultural practice and diverse groups of people into processes for common cultural intangible and tangible results. We see the art project “The city of Abadyl” as a way of knowing the world — a methodology for exploring, understanding, and building human realities. Abadyl is a proposed city, a fantasy, a set of codes and models, a library of artefacts and prototypes and foremost it is it´s co-creators.

In the  project  “Journey to Abadyl” we set out to create an interactive experience based on a framework of play-rules, fiction and role-taking we call “The Anatomy of Choice”. Here participants are invited to a series of thematic Portals; each bridging from one world to another, from the factual to the fictional, from virtual and the real. Guided and aided by performers in a mixed reality space, participants experience a kind of computer game in a spatial format, linking what we already know and spotting the new.

We ask: What are the qualities at play through history constructing this spaces and who is invited? Our answer is an experience structured as a matrix in which the participants are exposed to distinct choices that include both moral, ethical, and physical dilemmas and challenges.

The Portals will be designed as thematic artistic elements – Ideal Space, The trick of the tale, Wanderlost, “The Residence Table”, People’s Choice, “Try walking in my shoes” – and function as an invitation to participate in the creation of events which can be experienced in the virtual city as well as in the staged events in Kødbyen. In this way people are given the opportunity to reflect on consequences of the growing social media reality seen in relation to the actual physical environment around us. The Portal format allows us to set up interventions and events during the 12th months of the project with different constellations (partners) and on different locations in Kødbyen. The culmination of the event will be the interactive performance event “Journey to Abadyl” in late 2017 where material from the Portals will be enacted and integrated.

We hope participants will go away feeling enchanted and empowered, challenged, moved, and inspired.

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” Marcel Proust


© Thore Soneson

 

| to top