#memory / visuella esseär / visual essays (ongoing)

#01memory

Visuellt experiment, den första av en serie filmiska essäer som utforskar kopplingar mellan minnet och verklighetens resor.
”First in a series of ten short movies, a personal fragmented journey. The project is part of an ongoing investigation of memory models to form a matrix for visual patterns/moods.”

Screened online at V i d e o C h a n n e l Cologne 2010#03memory

Thore Soneson

 

| to top