ABC / en visuell essä / a visual essay  
     
 

 
 
Stillbilder ur den digitala kortfilmen ETT ABC FÖR DET TJUGOFÖRSTA ÅRHUNDRADET. En produktion inspelad under några korta dagars vandring på stadsgator av idag.
 
 

Denna text skrevs som ett kåseri inför millenieskiftet 2000. Riktat till min då femårige son hade flera ABC-böcker där det vimlade av apor och cirkusar och annat lekfullt som skall lära ut alfabetet. Vår tid förändras snabbt, så snabbt att alla behöver uppdatera sina alfabet. Det räcker inte med ett språk och en vokabulär.
to swedish and english text version

A - armageddon. Katastrofteorierna är det mest uttjatade begreppet av alla. Bygger på ödestro och antagandet att vi är maktlösa. B - bibliotek. Allt mer livsnödvändig kulturinrättning i dessa nättider. Kunskap är kvalitet och gratissurfande på nätet en självklarhet. C - chatta. En fenomenal ide, som lätt missbrukas och ersätter verkliga samtal. D - dator. I rätta händer ett verktyg som revolutionerar våra liv. I fel händer... E - energi. Den som löser våra energibehov på ett globalt hållbart sätt bör få Nobelpriset. Varje år. F - FN. Måste få ett verkligt inflytande över vår framtid. G - gener. Tyvärr vår nästa riktigt stora vetenskapliga arena. Här tävlar forskarna redan om att överträffa naturen. H - home. Utan ett sådant existerar du inte. (på nätet eller i verkligheten) I - IT. En stilla fråga: vad händer med denna industri när hela världen är uppkopplad? J - jante. Ett antikt begrepp i vår tid, nu upphöjs nytänkare till genier och IT-miljonärerna porträtteras som övermänniskor. "Tro inte att du är något" har blivit "Bara du tror tillräckligt lyckas du". K - kultur. Livsnödvändigt för att vi ska stå ut med de krassa ekonomerna. L - lek. Homo Locus, den lekande människan. Finns snart bara i barnböckerna om man får tro de verkligt svartsynta. M - media. Allt mer och på allt fler sätt. Men samma nyheter pumpas ut överallt, samma ansikten och samma åsikter hörs i alltfler medier. Kommunikation är mer än snabbhet. N - natur. En alltmer sällsynt och utsatt vara. O - OS. Olympiska dopingexpertisens största sammankomst var 4e år. Ändå tror vi fortfarande att det går att vara ren och världsbäst. P - post. Förr ett personligt tilltal. Nu är e-posten på väg att bli en dygnetrunt-drog. Svarar du inte, finns du inte. Q - underhållningsfilmens verklige uppfinnarhjälte. James Bonds livräddare som gått ur tiden. R - retro. I takt med tidens allt snabbare skiftningar gäller det att kunna sin historia och använda den. S - sol. Utan den inget liv. T - träd. Se S. U - underground. Ett kulturellt fenomen som inte längre hinner uppstå innan reklam- och mtv-mediet har utnyttjat det maximalt. V - virus. Sciencefiction-genren vildaste fantasier överträffas hela tiden av de verkliga virus som föds. W - waits. En musiker för alla tider med förnamnet Tom. X - extrema sporter. Antagligen den mest onödiga och minst publikvänliga kulturformen av alla. Y - yoghurt. Konsten att använda kulturer på ett naturligt sätt. Z - tangentbordets mest utslitna knapp. (tillsammans med kommando och control.)

 
     
© Thore Soneson 2003