>>> Ladda ned dokumentation
av utställningen ATLETISKT
/ pdf-format

ATLETISKT
FOTBOLL OCH KONST / LEK OCH KAMP

Atlet (grekiska athletes, kämpe) 

ATLETISKT är en konstutställning som med lekfullt allvar utforskar gränserna och fältet mellan två kulturformer – konst och sport. Lek för att så mycket idrott och spel bygger på gemensamma aktiviteter. Kamp för att så mycket idrott och spel utvecklats till att vinna till varje pris. De individuella och fysiska gränserna tänjs till ibland omänskliga insatser.

Spelplanen är den gröna mattan, kolstybbsbanan, arenorna och den vita kuben, konstens fina rum. En tävlingskultur där konstvärldens "smakdomare" liknar sportvärldens "elitcoacher", där man både förväntas anpassa sig till idealen och systemen och kunna utnyttja med dem på ett unikt och vinnande sätt.

Idrotten och konsten har länge varit en mansdominerad arena, där kampen om pengar och ära har skapat en skarp konkurrenssituation. Atleter såväl som konstnärer tävlar om kontrakt och utställningar på de prestigefyllda gallerierna och i de vinnande teamen.

Det finns fler beröringspunkter mellan konstens och sportens arenor än man kan tro. Konstnären och atleten söker båda det unika; det skapande ögonblicket när det oväntade händer, det som bryter ett regelmönster och skapar en aha-upplevelse.

Att i sportens värld söka detta moment bygger på år av träning och förståelse för de regler, fysiska utmaningar och strategier som det innebär att vara en del i en tävlingskultur.

Att i konstens vita rum skapa en upplevelse som får en betraktare att absorberas av ett verk, bygger på en kombination av kunskap och färdigheter som växt fram under ensamma timmars arbete.

Utställningen ATLETISKT startade som en ide om ett möte mellan fotboll och konst, mellan två kulturformer. Berättelser om fotboll som ett socialt och kulturellt spel har satt starka avtryck i filmen och litteraturen, i poesin och i populärmusiken. Ofta med en tanke som vidgar spelets villkor och ser sportens kvaliteter från andra håll.

Bengt Cidden Anderssons skriver i dikten ”Bakåtpassningen”:
”En gång/avgjorde jag med matchens enda mål/Motståndarna vann/
Trots idiotförklaringen/var jag lycklig/För det var en/vacker lobb!”

Samtidigt som olikheterna mellan konst och fotboll är stora – det kollektiva mot det individuella, laganda och strategier mot skapande och inspiration – finns det en kulturell skevhet som idrotten och konsten har gemensamt; det har länge varit mansdominerade arenor där kampen om pengar och ära utvecklas till en skarp konkurrenssituation.

Styrka, mod och atletisk skicklighet har alltid betraktats som goda egenskaper för män. För kvinnor, däremot, har samma egenskaper betraktats som mindre värda och beskrivits i nedsättande termer.” Jesper Andreasson

Att som kvinna kunna ta plats på denna traditionellt manliga arena är en kamp där de fasta strukturerna och idealen behöver omformas. En kulturell förändring där konsten kan spela en roll; där leken och lusten att vara delaktig kan vara lika viktig som kampen om att stå i rampljuset på arenorna.

Thore Soneson / kurator

http://www.vaxjo.se/konsthall


|#till sidtopp / to top