AV THORE SONESON
>>> tillbaka till TEXTER ARTIKLAR BLOGGAR

ETT URVAL ARTIKLAR

Publicerade i Lunds universitets magasin / LUM under 2005/2006.

Den mänskliga staden kartlagd
INGÅNG:
Integrerade städer med småstadsmässig bebyggelse skapar ett attraktivt boende som människor vill leva i. Däremot ska vi undvika att bygga mer av de oattraktiva stadsbyggnadsmodellerna från miljonprogrammets dagar.
- Vi måste lära av både de goda och de dåliga erfarenheterna från tidigare stadsbyggande. säger Johan Rådberg som är professor i stadsbyggnad vid LTH där han leder projektet ”Den mänskliga staden”
.

Läs mer / DEN MÄNSKLIGA STADEN KARTLAGD

WEBBOKRATI
INGÅNG: Dagens unga använder inte främst massmedier som TV, radio och dagstidningar för att orientera sig i politiska frågor. Istället spelar nätet en allt större roll som forum för engagemang och diskussion.
– All forskning visar att yngre drar sig från traditionella medier, menar professor Peter Dahlgren som var huvudtalare vid Public Service Akademins första seminarium den 22 mars.

Läs mer / WEBBOKRATI / öppnas som pdf i nytt fönster

   

ANPASSAD INTERAKTION
INGÅNG: När du skickar ett mail med din mobiltelefon,
testar möblering av din lägenhet på IKEAs webbsida eller sätter på värmen i sommarhuset via datorn, använder du ett interaktivt digitalt system.
Vem som gjort detta begripligt och användbart
reflekterar få över, men allt oftare är en interaktions-designer involverad.
Konrad Tollmar utforskar hur vi kan använda digitala system utanför datorns skärm.

Läs mer / ANPASSAD INTERAKTION

   

Blickfångad
INGÅNG:
Forskare på Humanistlaboratoriet intresserar sig för sambandet mellan språket och seendet. Försökspersoner får en berättelse baserad på en bild uppläst i hörlurar samtidigt som en ögonrörelsekamera registrerar hur personen avläser bilden.
– Projektet försöker kartlägga vilken effekt det språkliga tänkandet har på hur man uppfattar en bild, berättar docent Kenneth Holmqvist.

Läs mer / BLICKFÅNGAD / öppnas som pdf i nytt fönster

 

Läs mer / Mediers genvägar / Peter Cook / öppnas som pdf i nytt fönster

TEXTER ARTIKLAR ESSÄER tillbaka till TEXTER ARTIKLAR BLOGGAR  >>>

| #till sidtopp / to top