MULTIMEDIA / projekt

   
SPEED / LOOP / ABC / THE STORY OF A / MEMORY
JOURNEY TO ABADYL / HEXA GO
   
"Mediaarbetare tränar för att kunna återskapa ord, bilder och skeenden ur sitt minne. Idag är denna konst en närmast mekanisk handling, idag är det utforskandet och undersökandet som premieras. "Muckraker" är status. Ett väl genomfört scoop ger störst byline och störst status. "Konsten att vara där" är idealet."

ur texten JAKTEN PÅ DEN MILITANTA KODEN läs mer >>>


#01memory

#memory

 

 

Visuellt experiment, den första av en serie filmiska essäer som utforskar kopplingar mellan minnet och verklighetens resor.

”First in a series of ten short movies, a personal fragmented journey. The project is part of an ongoing investigation of memory models to form a matrix for visual patterns/moods.”

Screened online at
V i d e o C h a n n e l Cologne 2010

IN SEARCH OF THE MILITANT CODE /
kortfilm / short movie ......................

 


IN SEARCH OF THE MILITANT CODE är en crossmedia produktion där animerade sekvenser, 3D scenografier och filmiska sekvenser vävs samman i en collageartad form. . >>> MILITANT CODE

IN SEARCH OF THE MILITANT CODE is a short movie collaboration between Thore Soneson who wrote the story based on scenarios from the animated world Abadyl by artist Michael Johansson. >>> MILITANT CODE


Journey to Abadyl
- an interactive performance installation
- en medieproduktion med performance, publikinteraktion och dynamiska nya medier. ---->

 

 


Ett projekt
i samarbete med PRAMnet /
PRAMnet is a multidisciplinary network for media arts professionals involving technology developers, researchers and artists.
---->

Nytt / News Under 2015 - 2017 kommer detta projekt vara en del av det EU forskningsprojektet The People´s Smart Sculpture genom Digital Design programmet på Högskolan Kristianstad.
Info >>>

LOOP / interactive flash movie ..........

LOOP

 

 

"Main theme for this research project is memory. Human associative flows and computer generated threads. The intention here is to broaden the narrative tools in interactive storytelling with a physical navigation. A common theme for the content in the statements supports this associative narration...">>>LOOP

SPEED / interaktiv CD-rom ..................

 

 

Speed är en interaktiv CD-rom produktion baserad på ett 30 minuter långt videoporträtt av en man, berättat genom drömmar, voice-over och monologer. I den interaktiva produktionen länkas man osynligt vidare av en jukebox genom filmscener, texter och bilder. /

Speed is an interactive CD-rom structured as a serie of associative dreams, hopes and doubts of a single man. In film sequences, stills and texts he tells his story in voice-overs and monologues. In the production the viewer is guided through the material by a jukebox device. / SPEED

Speed short abstract

ABC / en visuell essä ..........................


 

 

"B - bibliotek. Allt mer livsnödvändig kulturinrättning i dessa nättider. Kunskap är kvalitet och gratissurfande på nätet en självklarhet. C - chatta. En fenomenal ide, som lätt missbrukas och ersätter verkliga samtal. D - dator. I rätta händer ett verktyg som revolutionerar våra liv. I fel händer..." >>>ABC

     

MULTIMEDIA /
under utveckling / in development

   

THE STORY OF A / .............................

 

 

The starting point for THE STORY OF A is an investigation in how the digital media has transformed the fundamental boundaries of narratives in the moving medias. >>>

/ Projektredovisning på svenska /...................   Detta filmiska projekt är en konstnärlig gestaltning av hur det digitala mediet förändrat det filmiska berättandet. Projektet kommer att resultera i ett interaktivt berättarverk - THE STORY OF A - där filmmediet är själva basen. >>>

/ THE PROJECT / THE SCRIPT /...........


 

A short excerpt from the script :

WHITE HOUSE / VIDEO ANNA ALONE /
In misty, whitewashed images we see a woman - Anna - walking on a path that leads to a beach. The grey mist lies over the sea.
She walks around a house that overlooks meadows by a seaside. The garden shows traces of children, an abandoned sandpit. >>>

 
     
JESUS GOES DVD /..............................  

Ett förslag på ett DVD produktion som vi inte lyckades finansiera. Trots detta ser jag det fortfarande som ett konstnärligt intressant projekt som utforskar multimedia teoretiskt och teknologiskt.

A proposal for a DVD produktion that never got funded. Even so I still find it valuable to present - as an artistic / mediated projected that uses uptodate multimedia theory and technology. >>>

   
| to top